Silver i svensk universitetsranking

LTH hamnar tvåa inom teknik-området då universitetsrankingen presenterar 2013 års resultat. Listan redovisar rankingar av utbildningsområdena Humaniora/samhällsvetenskap, Vård/Medicin, Naturvetenskap och Teknik var för sig samt ett sammanvägt resultat för de olika...

Totalresultat för ranking av alla lärosäten

Det finns 29 lärosäten med högre utbildningar som inkluderas i rankingen. Sammanlagt används 27 variabler för att beräkna rankingresultatet. Dessa variabler är noggrant utvalda för att täcka olika aspekter av utbildningen, inklusive studenter, grundutbildning,...