LTH hamnar tvåa inom teknik-området då universitetsrankingen Urank presenterar 2013 års resultat.

Urank är en association som årligen genomför rankingar av svenska universitet och högskolor. De redovisar rankingar av utbildningsområdena Humaniora/samhällsvetenskap, Vård/Medicin, Naturvetenskap och Teknik var för sig samt ett sammanvägt resultat för de olika lärosätena.

Rankingen sammanväger resultat av inte mindre än 27 statistiska kriterier: alltifrån söktryck, lärartäthet, studenternas antagningsbetyg och prestationer, till hur lätt de färdigutbildade haft att få jobb. Även graden av internationell miljö räknas, liksom hur stor andel av studenterna som har utländsk bakgrund eller kommer från hem utan studievana.

LTH hamnar på en statistisk slutsumma på 0,61, strax efter KTH (0,62) och före Chalmers (0.56).